Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do wszystkich treści publikowanych w serwisie kryptopan.pl oraz w wysyłanych mailingach i materiałach informacyjnych należą w całości do właściciela serwisu.

2. Korzystanie z zawartości serwisu kryptopan.pl podlega odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

  • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
  • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)
  • ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.)

Bezwzględny zakaz kopiowania

1. Całość publikowanych materiałów jest objęta majątkowymi prawami autorskimi.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania lub modyfikowania i wykorzystywania wszystkich treści zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Konsekwencje prawne

1. Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim, nawet w celach niekomercyjnych podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

2. Wszelkie przejawy łamania praw autorskich poprzez kopiowanie lub modyfikowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie kryptopan.pl będą bez ostrzeżenia kierowane na drogę sądową.