Ostrzeżenie o ryzyku

Materiały prezentowane na tej i innych powiązanych stronach oraz w mailach ode mnie mają charakter informacyjny i edukacyjny. Są wyrazem moich subiektywnych poglądów, które nie zawsze muszą okazać się trafne.

Z informacji zawartych na blogu korzystasz na własną odpowiedzialność. Nie jestem doradcą finansowym. Nie podejmuj decyzji finansowych w oparciu o te informacje bez uprzedniej samodzielnej analizy.

Zdecydowanie odradzam korzystanie z kredytów w celu zainwestowania w bitcoina lub inne kryptowaluty środków w ten sposób pozyskanych.

Wahania kursowe

Rynek kryptowalutowy charakteryzuje się dużą dynamiką. Występują tu znaczne wahania kursów w krótkim czasie. Pump and dump, czyli praktyka sztucznego zawyżania kursów przez grupy spekulacyjne w celu sprzedaży w szczytowym momencie, ma miejsce bardzo często. Nawet na coinach charakteryzujących się wysokim wolumenem.

Ryzyko upadku giełd

Istnieje również ryzyko upadku lub niewypłacalności giełd kryptowalutowych na których zdeponowane są środki. Takie sytuacje już się zdarzały i mogą wystąpić ponownie. Nawet najlepsza giełda kryptowalut nie gwarantuje zwrotu środków.

Bezpieczeństwo

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania kryptowalut może prowadzić do przejęcia kluczy prywatnych przez nieuprawnioną osobę i wykonania przez nią nieautoryzowanej transakcji. Cofnięcie operacji będzie niemożliwe bowiem transakcje zapisywane w łańcuchu bloków są nieodwracalne. Przelane w tego rodzaju nieuprawniony sposób kryptowaluty zostaną bezpowrotnie utracone przez prawowitego właściciela.


Mając na uwadze powyższe punkty istnieje wysokie ryzyko bezpowrotnej utraty całości zainwestowanego kapitału. Dlatego przed podjęciem działań zdobądź jak najwięcej informacji na ten temat. Dokonaj analizy własnej sytuacji finansowej. Dokładnie wszytko przeczytaj i przemyśl.

Odradzam podejmowanie działań na rynku kryptowalutowym bez uprzedniej solidnej edukacji w tym zakresie. W celu wyjaśnienia wątpliwości zalecam konsultację z profesjonalnym doradcą finansowym i księgowym.

Korzystając z tego bloga oraz innych materiałów ode mnie otrzymanych rozumiesz i akceptujesz powyższe informacje oraz zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń osobistych, finansowych i prawnych w stosunku do mnie.

Wszelkie informacje oraz opinie zawarte na tej stronie i innych powiązanych materiałach nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).