Czym są kontrakty Binance Futures? Poradnik jak grać z dźwignią

Wielu traderów postrzega ten wysoce ryzykowny sposób inwestowania jako najskuteczniejszą metodę pomnażania kryptowalut. Kontrakty Binance Futures szturmem zdobywają serca inwestorów z uwagi na możliwość zastosowania dźwigni i szybki profit.

Poradnik zawiera podstawowe informacje jak grać na Binance Futures. Opisałem interfejs, dostępne rodzaje zleceń oraz jak ustawić dźwignię.

Spis treści:

Czym są kontrakty Binance Futures?

Kontrakty Binance Futures są to umowy kupna lub sprzedaży, które nie są rozliczane od razu, a dopiero po upływie określonego czasu. Znacznie łatwiej zrozumieć, na czym polega handel kontraktami jeśli masz już doświadczenie z tradycyjnymi giełdami kryptowalut.

Każda transakcja potrzebuje dwóch stron, osoby kupującej oraz sprzedającej. W tym przypadku jest tak samo. Do zawarcia transakcji potrzebnych jest dwóch kontrahentów. Osoby te zawierają pomiędzy sobą umowę, którą decydują się rozliczyć w przyszłości.

W momencie ustalania warunków transakcji określa się cenę, po jakiej zostanie zrealizowana. Kontrakty Binance Futures są bezterminowe (perpetual). Nie mają daty wygaśnięcia.

W dużym uproszczeniu, ten instrument finansowy pozwala kontrahentom na zakładanie się o to, w którą stronę podąży cena danej kryptowaluty. Żadna strona nie musi posiadać danej kryptowaluty, aby obstawić jej spadek lub wzrost. Wystarczy zakup kontraktu.

Kontrakty Binance Futures to instrumenty pochodne (derywaty). Ich wartość zależy od składnika bazowego, czyli kursów kryptowalut.

Mimo, iż kontrakty Futures Perpetual opierają się na cenie indeksowanej (index price to średnia cena z największych giełd) ich kurs może delikatnie odbiegać od kursów kryptowalut w opcji SPOT.

Kontrakty Binance Futures umożliwiają handel z dźwignią. Oznacza to, że inwestorzy mogą zawierać transakcje, które przewyższają ich wartość portfela, dzięki pożyczonemu kapitałowi. Platforma Binance Futures umożliwia skorzystanie z dźwigni od x1 do x125. Możesz skorzystać ze 125 razy większego kapitału niż wkład zabezpieczający.

Poradnik jak grać na Binance Futures

Jeżeli chcesz spróbować swoich sił w handlowaniu kontraktami, poniżej znajduje się poradnik, który pokaże Ci jak grać na Binance Futures. Lewarowanie transakcji niesie ze sobą duże ryzyko. Jako alternatywę przeczytaj wpis dotyczący handlu w klasycznej wersji SPOT: Binance poradnik.

80% użytkowników traci depozyt. Dlatego pamiętaj, aby rozsądnie wybrać kwotę, którą chcesz przeznaczyć na handel kontraktami.

Rejestracja konta

Jeżeli chcesz zacząć handlować kontraktami futures na Binance, najpierw musisz mieć klasyczne konto giełdowe w wersji SPOT. Załóż je od razu (zajmie to minutę) lub zobacz instrukcję rejestracji na Binance.

Na zwykłym koncie SPOT nie możesz korzystać z kontraktów futures, jednak jest ono wymagane do założenia dedykowanego do tego celu konta.

 1. Po zalogowaniu się na swoje konto Binance przejdź do zakładki Derivatives, znajduje się ona na górnym pasku po jego lewej stronie. Następnie wybierz COIN-M Futures lub USD-M Futures. Zostaniesz przekierowany na platformę Binance Futures.
 2. W prawym dolnym rogu znajdziesz interesującą Cię opcję Otwórz teraz. Jeżeli chcesz wesprzeć swojego znajomego lub inną osobę możesz podać kod polecającego. Jest to opcjonalne.
 3. Po wybraniu opcji Otwórz teraz pojawi się samouczek oraz QUIZ, który musisz rozwiązać. Po co zamieszczono quiz w takim miejscu? Kontrakty Binance futures wiążą się ze sporym ryzykiem. Kilka pytań ma na celu odsianie osób początkujących, które nie mają dostatecznie dużych umiejętności.
 4. Samouczek trwa 3 minuty i 15 sekund. Przedstawia on wygląd oraz funkcje Binance Futures. Cały samouczek jest w języku angielskim, jednak dostępne są polskie napisy. Quiz musisz rozwiązać w 100% poprawnie. Po tym, jak bezbłędnie rozwiązałeś egzamin, Twoje konto zostanie założone.

Jak ustawić dźwignię na Binance Futures?

Jeżeli chcesz kupować i sprzedawać kontrakty Binance Futures, musisz wybrać rodzaj oraz wysokość dźwigni. Wcześniej trzeba przetransferować środki z konta SPOT. Jest to bezpłatne i natychmiastowe. Z zakładki w prawym górnym rogu wybierz Wallet. Następnie kliknij przycisk Transfer. Zobaczysz okienko:

binance futures rejestracja

Konto Binance Futures jest intuicyjne. Jednocześnie posiada zaawansowane opcje umożliwiające bardziej doświadczonym inwestorom swobodnie dostosowywać swoje transakcje. Do wyboru są dwa rodzaje dźwigni. Przycisk znajdziesz w prawym górnym rogu. Wybierz Cross lub Isolated. Pojawi się okienko. Zatwierdź żółtym przyciskiem.

cross isolated

 • Cross – otwarta pozycja lub pozycje są zabezpieczone całym depozytem. Jeśli rynek pójdzie w innym kierunku niż założyłeś możesz stracić cały depozyt.
 • Isolated – Pozwala przypisać osobna kwotę zabezpieczającą do danej pozycji. Jeśli rynek pójdzie w innym kierunku niż założyłeś tracisz przypisaną kwotę zabezpieczającą.

Jak wybrać wysokość dźwigni?

Binance Futures umożliwia dostosowanie wielkości dźwigni. Wystarczy kliknąć przycisk, który wskazuje obecną dźwignię. Na screenie powyżej 20x. Pojawi się suwak (screen poniżej). Za pomocą suwaka dostosuj odpowiednią dla siebie wielkość dźwigni. Zawsze pamiętaj, aby przed zawarciem kontraktu sprawdzić, czy wybrałeś właściwą dźwignię.

binance futures dźwignia

Im większą dźwignię zdecydujesz się wybrać, tym większe ryzyko. Z tego powodu osobom mniej zaawansowanym zdecydowanie zaleca się mniejsze dźwignie. Oczywiście perspektywa szybkiego zarobku z wykorzystaniem dźwigni x125 jest bardzo kusząca, ale na to przyjdzie czas w przyszłości. Na początek sprawdź się na mniejszych dźwigniach np. x5

 • Initial Margin – są to minimalne środki, które musisz posiadać jeśli chcesz otworzyć pozycję z dźwignią. Wysokość tego wkładu różni się w przypadku poszczególnych dźwigni. W zależności od tego, jaką dźwignię chcesz wykorzystać, potrzebujesz odpowiedni Initial Margin, czyli minimalny kapitał, który będzie niezbędny do otworzenia lewarowanej pozycji.
 • Maintenance Margin – zabezpieczenie znajdujące się na Twoim koncie. W ten sposób zabezpieczasz pozycje przed likwidacją. Jeżeli Twój Maintenance Margin spadnie poniżej minimalnego poziomu, zostaniesz poproszony o doładowanie środków. Gdy tego nie zrobisz, platforma automatycznie zamknie otwarte pozycje.

Co to jest PnL, Last Price i Mark Price?

PnL jest to zyski i strata. Wskaźnik ten pokazuje czy Twoje obecne kontrakty przynoszą zyski, czy straty. PnL dzielimy na zrealizowane oraz niezrealizowane. Niezrealizowany jest, wtedy kiedy kontrakt nie został sfinalizowany. Analogicznie PnL zrealizowany ma miejsce w sytuacji, gdy kontrakt został zamknięty.

Last Price jest to ostatnia cena, po której został sprzedany lub kupiony kontrakt. Jeżeli spojrzysz na historię zawieranych kontraktów to, ta zawarta ostatnia będzie Last Price. Jest ona wykorzystywana do obliczeń zrealizowanego PnL.

Mark Price jest to cena, która ma na celu zapobieganie manipulacjom. Cena obliczana jest poprzez zestawienie aktualnego finansowania oraz koszyka cen z wielu giełd SPOT. Bieżąca cena jest wykorzystywana do obliczania niezrealizowanego PnL. Dodatkowo wykorzystuje się ją również w procesie likwidowania pozycji.

Likwidacja pozycji

Handel z dźwignią opiera się na dwóch parametrach, pierwszym jest zabezpieczenie, a drugim wielkość lewaru. Jeżeli wartość Twojego zabezpieczenia spadnie poniżej minimalnej wartości, to kontrakt futures zostanie zlikwidowany, a pozycja zamknięta.

W przeciwieństwie do klasycznego handlu SPOT, w przypadku kontraktów futures można wyzerować konto.

Likwidacja może zostać zrealizowana z różnych powodów, każda giełda ma swoje własne mechanizmy, które odpowiadają za proces likwidacji. Kontrakty Binance Futures są likwidowane na poziomie 1, czyli dla ekspozycji poniżej 500 000 USDT, w momencie likwidacji pobierane jest 0,5% nominal fee.

Po likwidacji środki zostają zwrócone użytkownikowi, pod warunkiem, że pozostała jakaś wartość dodatnia. Jeżeli saldo użytkownika po likwidacji będzie ujemne, zostanie on uznany za bankruta. Jeżeli wystąpi wymuszona likwidacja pozycji, zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami. Możesz tego uniknąć, samodzielnie zamykając pozycję w dogodnym momencie.

Kalkulator kontraktów futures

Kalkulator to narzędzie z którego powinieneś korzystać przed otworzeniem pozycji na Binance Futures. Służy do zarządzania ryzykiem. Pozwala policzyć stopy zwrotu, ilość kontraktów które możesz kupić i określić cenę likwidacji.

jak grać kalkulator

Kalkulator jest słabo widoczny w panelu. Znajdziesz go po prawej stronie. Ikonka kalkulatora dotyka do suwaka przewijającego. Znajduje się pod dostępnymi rodzajami zleceń.

Kontrakty Binance Futures i rodzaje zleceń

Na Binance Futures możemy wybrać kilka typów transakcji. Znajomość zasad, na jakich kupujesz/sprzedajesz kontrakty, jest bardzo istotna. Możesz wybrać jeden spośród kilku typów zleceń.

 • Limit – zlecenia to polega na kupnie lub sprzedaży po cenie, którą to Ty ustalasz. Zlecenie takie zostanie zrealizowane, gdy spełni jeden warunek. Cena musi osiągnąć wyznaczony przez Ciebie poziom lub lepszy.
 • Market – opcja ta pozwala automatycznie zrealizować zlecenie po najlepszej dostępnej obecnie cenie. Zlecając taką transakcję, przyjmiesz najkorzystniejszą ofertę znajdującą się obecnie w orderbooku.
 • Stop Limit – można wytłumaczyć to zlecenie jako zlecenie z zapalnikiem. Gdy cena stop zostanie osiągnięta, rozpoczyna się zlecenie. Po tym, jak się rozpocznie zlecenie, przebiega już jak wcześniej omawiane zlecenie Limit.
 • Stop Market – jest to zlecenie analogiczne  do Stop Limit z tą różnicą, że po osiągnięciu ceny stop rozpoczyna się zlecenie Market.
 • Trailing Stop – zlecenie kroczące wraz z ceną. Poziom realizacji przesuwa się o ustawiony procent tak długo, jak cena porusza się w zyskownym kierunku.

Panel główny

Panel główny wygląda podobnie jak w klasycznej wersji SPOT. W centralnej części wykres świecowy. Po prawej sekcja służąca do wyboru kontraktów, wysokości dźwigni i zatwierdzania transakcji. Na dole otwarte pozycje.

poradnik binance futures

1.  Wykres kursu
2. Intrwał czasowy
3. Dostępne oferty

4. Pary walutowe
5. Wybór dźwigni
6. Wskaźniki likwidacji

7. Rodzaje zleceń
8. Potwierdzanie
9. Kalkulator

Poradnik jak kupić i sprzedać kontrakty Binance Futures

Nieco technicznych rzeczy już omówiłem, dlatego pora przejść do praktyki. W poradniku opisałem jak krok po kroku kupić lub sprzedać kontrakty Binance Futures. Otwieranie pozycji wygląda podobnie jak w opcji SPOT, ale na przebieg transakcji ma wpływ więcej czynników, których nie będę rozwijał ponieważ przedmiotem poradnika są podstawy.

 1. W pierwszej kolejności wybierz interesującą parę walutową. W lewym górnym rogu. Pary są posegregowane w kategoriach, możesz wybierać spośród: COIN-M, USD-M, DeFi, Hot, NFT, BSC.
 2. Następnie wybierz rodzaj dźwigni. Dostępne opcje to Cross i Isolated. Wspominałem o nich na wstępie.
 3. Kolejnym wyborem będzie ustalenie wysokości dźwigni. Domyślnie ustawiona jest opcja x20. Zacznij od x3.
 4. Teraz wybierz rodzaj zlecenia. Rodzaje leceń omówiłem w jednym z wcześniejszych punktów.
 5. Następnie określ ilość kontraktów. Poniżej pojawią się informacje dotyczące Twojego Margin Ratio.
 6. Zastanów się po raz ostatni, zaakceptuj ryzyko i otwórz pozycję.

Zanim zaczniesz grać na kontraktach Binance Futures

Lewarowany handel kontraktami niesie ze sobą duże ryzyko. Przestrzegaj tych zasad, aby chronić kapitał:

 • przeznacz tylko 10% kapitału kryptowalutowego na handel kontraktami
 • jedna pozycja powinna oscylować w granicach 1%-5%
 • uśredniaj cenę wejścia (entry price)
 • zawsze ustawiaj Stop Loss
 • nie przesuwaj Stop Loss w dół
 • naucz się dobrze obsługi giełdy

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego kontrakty Binance Futures są popularne?

Kontrakty futures pozwalają na osiąganie bardzo wysokich zysków przy niskim kapitale. Powiązane jest z tym równie wysokie ryzyko. Nie odstrasza to jednak osób początkujących, które zazwyczaj ponoszą straty.

Jaką wysokość dźwigni oferują kontrakty Binance Futures?

Dźwignie, które możesz zastosować, znajdują się w przedziale od x2 do x125.

Czy mogę handlować kontraktami futures na zwykłym koncie Binance?

Aby wykorzystać kontrakty Binance Futures, musisz założyć dodatkowe konto, które jest połączone z Twoim głównym kontem na giełdzie Binance. Musisz też rozwiązać QUIZ składający się z 14 pytań.

2 komentarze do wpisu „Czym są kontrakty Binance Futures? Poradnik jak grać z dźwignią”

 1. Witam,
  Mam konto na binance, i trochę USDT na USD-futures. Jak można dokonać przelewu na bitbay? Gdy wybieram walutę USDT kwota do przelewu wynosi zero. Nie znam się na kryptowalutach, konto założyłem za namową pewnej osoby i na chwile obecną nie ma z nią kontaktu, a chciałbym odzyskać pieniądze

  Odpowiedz
  • Giełda Binance udostępnia subkonta – czyli osobne salda do handlu poszczególnymi instrumentami. Jeśli chcesz wypłacić środki z giełdy muszą one znajdować się na subkoncie Fiat and Spot. Aby je przetransferować wybierz z górnego menu po prawej stronie Wallet>Fiat and Spot.

   Następnie również u góry po prawej wybierz Transfer. Pojawi się okienko. W polu From wybierz USD-M Futures. W polu To wybierz Fiat and Spot. Zatwierdź żółtym przyciskiem Confirm. Środki zostaną przetransferowane natychmiast. Następnie zleć standardową wypłatę.

Dodaj komentarz