Licencja na obrót kryptowalutami w Estonii – Kantor i portfel

Szereg państw europejskich chce wykorzystać potencjał krytpowalut do wzmocnienia swojej gospodarki oraz zwiększenia wpływów podatkowych. W tym celu tworzone są korzystne przepisy. Licencja na obrót kryptowalutami w Estonii jest tego znakomitym przykładem.

W krajach nowoczesnych zamiast walki z branżą podejmowane są działania mające na celu przyciągnięcie nowych firm z sektora blockchain. Estonia wprowadziła licencję pozwalającą na prowadzenie kantoru lub portfela kryptowalutowego według określonych procedur.

Autorem tekstu jest Paweł Krok, specjalista który szczegółowo przedstawi jak uzyskać licencję na prowadzenie kantoru i portfela kryptowalut w Estonii oraz szereg dodatkowych korzyści wynikających z posiadania spółki w tym kraju.

Paweł zna dobrze całą procedurę oraz prawo obowiązujące w Estonii. Pomaga w skompletowaniu dokumentów, załatwieniu wszystkich formalności i wdrożeniu tematu od A do Z. Jeśli potrzebujesz fachowego doradztwa kontakt do niego znajdziesz na końcu artykułu.

Licencja na obrót kryptowautami w Estonii

Ostrzeżenia KNF dotykają coraz większą liczbę giełd kryptowalutowych i kantorów. Polska giełda BitBay przeniosła swoją siedzibę na Maltę, która jest kosztowną jurysdykcją. Alternatywą jest nadbałtycka Estonia, która również oferuje przedsiębiorcom preferencyjne warunki prowadzenia działalności.

W Estonii działalność kryptowalutowa jest regulowana przez prawo: Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. Oznacza to, że zanim zaczniemy prowadzić działalność, musimy uzyskać stosowną licencję. Zgodnie z paragrafem § 70tego aktu prawnego w Estonii są 2 rodzaje licencji:

 1. Providers of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency
 2. Providers of a virtual currency wallet service

Zatem na podstawie licencji wskazanej w punkcie pierwszym możemy uruchomić kantor wymiany walut krypto na waluty fiducjarne (FIAT), a na podstawie drugiej portfel kryptowalutowy.

Każda z wymienionych licencji wymaga złożenia osobnego wniosku i jest rozpatrywana osobno przez Estoński Nadzór Finansowy.

Jak ubiegać się o licencję na obrót kryptowalutami w Estonii?

O licencję mogą ubiegać się podmioty zarejestrowane na terytorium Estonii, a także spółki, które mają siedziby na terytorium EOG i na przykład posiadają oddział na terytorium Estonii. Zdecydowanie wyższą skuteczność przynosi zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Estonii (OÜ) i wnioskowanie z jej poziomu o licencję.

Organem, który sprawuje nadzór nad tego typu działalnością jest Estonian Financial Intelligence Unit (FIU).

1. Otrzymanie statusu e-rezydenta (karta e-Residence)

Opłata rządowa to 100 EUR za przystąpienie do programu wpłacana jest z góry. Aplikowanie do programu e-Residency pod adresem https://e-resident.gov.ee/

Zalety posiadania karty e-Residence:

 • Karta pełni rolę podpisu elektronicznego. Ma wbudowany chip i pozwala na podpisywanie dokumentów, w tym podpisanie wniosku o wydanie licencji, a także podejmowanie stosownych uchwał, rezolucji zarządu.
 • Karta można wykorzystać w celu dwuskładnikowego uwierzytelniania podczas logowania w bankach. Estoński LHV czy też SWEDBANK wykorzystują taki mechanizm, dzięki czemu konto bankowe jest mniej podatne na phishing.
 • Karta pozwoli uniknąć wizyt u notariusza. Nie trzeba poświadczać podpisu jeśli podpisujemy się elektronicznie za pomocą digital signature.

Zdecydowanie zalecam wnioskowanie o kartę e-Residency, ponieważ pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów w procesie wydania licencji, a także w zarządzaniu spółką estońską.

2. Estońska spółka OÜ

Rejestracja spółki OÜ, a wcześniej wybór wirtualnego biura na miejsce siedziby i osoby contact person – osoba do kontaktu jeśli w zarządzie są nierezydenci.

3. Wniosek o wydanie licencji

Złożenie wniosku o wydanie licencji do Financial Intelligence Unit (FIU) i oczekiwanie na przyznanie licencji. Maksymalny czas to 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Licencja na obrót kryptowalutami w Estonii wymaga dokumentów

W celu ubiegania się o licencję należy wypełnić wniosek oraz uzupełnić go o następujące załączniki przedstawione poniżej w formie punktów. Dodatkowo we wniosku urząd nakazuje nam przedstawić informacje dotyczące:

 • beneficjentów rzeczywistych spółki
 • miejsca siedziby danych kontaktowych
 • wyboru rodzaju licencji
 • adresów stron internetowych
 • adresów rezydencyjnych członków zarządu

1. Świadectwo niekaralności

Dla dyrektorów i udziałowców spółki. Jeżeli dyrektorem i udziałowcem jest jedna osoba, sprawa jest uproszczona. Certyfikat powinien być wydany w kraju zamieszkania członka zarządu i być przedstawiony w oryginalne.

Zalecamy zawnioskowanie o certyfikat bezpośrednio w punkcie KRK przy sądach okręgowych lub drogą korespondencyjną. Zaświadczenia elektroniczne w XML nie są akceptowane, gdyż urząd estoński nie ma doświadczenia z ich weryfikacją.

Świadectwo niekaralności winno być przedłożone w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

2. Dokument tożsamości

Akceptowalne dokumenty to paszport lub dowód osobisty poświadczony za zgodność z oryginałem przez lokalnego notariusza. TRUE COPY wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

3. CV

CV ze zdjęciem osoby odpowiedzialnej za działalność kryptowalutową.

4. Polityka AML/CTS/KYC

To najważniejszy punkt aplikacji o licencje na obrót kryptowlautamim w Estonii. Dokument ma około 20-25 stron A-4 i jest to polityka wewnętrzna internal procedure, która pomoże zapobiegać praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z uwagi na to, że działalność jest regulowana, estońska spółka stanie się instytucją zobowiązaną do przestrzegania ustawy dostępnej pod tym linkiem.

Z uwagi na przynależność Estonii do UE/EOG, tekst ustawy jest zharmonizowany z dyrektywą unijną, która wyznacza Państwom członkowskim kierunki w zakresie ustawodawstwa.

Od tego typu firm wymaga się identyfikacji klientów, co odbywa się w podobny sposób jak w bankach albo instytucjach pozabankowych Payment Service Providers. Bada się z jakich krajów pochodzi klient, jakich operacji dokonuje, czy nie jest to osoba PEP – Politically exposed person oraz kto jest beneficjentem rzeczywistym.

Dokument jest bardzo rygorystycznie sprawdzany przez urzędników FIU, a następnie akceptowany lub nie. W drugim przypadku wnioskodawca musi poprawić politykę wewnętrzną. Dokument winien być sporządzony w języku estońskim lub angielskim.

Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletowane, urząd wydaje licencję. Działalność trzeba rozpocząć do 6 miesięcy od jej otrzymania.

Ile kosztuje licencja na obrót kryptowalutami w Estonii?

Koszt wydania licencji to 375€ za 1 licencję. Opłata wnoszona jest z góry w momencie wysyłania wniosku o wydanie licencji. W przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony opłata nie jest zwracana. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnych firm, które mają na co dzień doświadczenie w procedowaniu takich wniosków z uwagi na oszczędność czasu i kosztów.

Konto bankowe dla działalności kryptowalutowej

Estońskie banki nie są gotowe na przyjęcie klientów, zajmujących się krypto biznesem mimo legalizacji tego typu działalności poprzez uregulowanie rynku.

Jednakże istnieje wiele banków zagranicznych na terenie UE/EOG, w których otworzenie konta będzie możliwe, a także instytucji działających na podstawie licencji finansowej Payment Service Providers.

Często klienci stosują hybrydowe połączenie rachunków płatniczych. Otwierają PSP dla celów pobierania płatności od klientów oraz jedno konto główne w banku, celem gromadzenia tam zebranych mikropłatności.

Dlaczego warto otworzyć kryptowalutową spółkę w Estonii?

Coraz więcej europejskich krajów otwiera się na branżę blockchain. Przyjazną jurysdykcją prawną są Malta oraz Szwajcaria. W przeciwieństwie do tych dwóch państw Estonia ma mniej skomplikowane prawo.

Proste przepisy i niskie koszty działania spółki

Biurokracja jest minimalna. Większość procedur można przeprowadzić przez internet. Przedsiębiorca ma możliwość łatwego kontaktu z urzędnikiem, który jest nastawiony na pomaganie, a nie nakładanie kar. Koszty prowadzenia spółki w Estonii są niewielkie. To duży plus zwłaszcza dla startujących firm.

Korzystny system podatkowy

Podatek dochodowy naliczany jest dopiero w momencie wypłaty dywidendy ze spółki. Ten przepis pozwala cały czas reinwestować zarabiane pieniądze. Są również inne korzyści podatkowe.

Jak potwierdzają niedawne interpretacje wydane przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej spółka w Estonii nie podlega pod rygory określone w ustawie o zagranicznych podmiotach kontrolowanych CFC.

Stawka podatku dochodowego w Estonii wynosi 20%, czyli więcej niż w Polsce. Różnica między polską i estońską stawką podatku nie służy zatem unikaniu opodatkowania. We wspomnianej interpretacji Dyrektor KIS wyraził opinię, że Estonia nie jest krajem stosującym szkodliwą politykę podatkową.

Odbierz 100 euro

Skontaktuj się z autorem artykułu i podaj hasło KRYPTOPAN, a otrzymasz 100 euro rabatu na usługę kompleksowej obsługi prawnej związanej z pozyskaniem licencji.

Paweł Krok

mail: contact@eesticonsulting.ee
strona: https://eesticonsulting.ee/

12 komentarzy do wpisu „Licencja na obrót kryptowalutami w Estonii – Kantor i portfel”

 1. Dobrze, może estońska spółka nie stanowi CFC , ale przecież polska KAS moze uznać podmiot Estoński za mający faktyczny zarząd na terenie RP i wtedy spółka estońska zapłaci podatki dochodowe w Polsce – czy macie na to rozwiązanie?

  Odpowiedz
  • Przedstawienie rozwiązania danej sytuacji wymaga dokładnego poznania konkretnego przypadku w bezpośredniej rozmowie. Wtedy być może uda się coś dopasować. Specjalistą w tym temacie jest autor artykułu Paweł Krok. Ja nie jestem doradcą podatkowym.

   Tekst udostępniłem grzecznościowo, bo usługa prowadzenia kantoru z licencją w Estonii jest moim zdaniem godna uwagi. Taka możliwość ma pomóc w prowadzeniu działalności osobom zainteresowanym otworzeniem własnego kantoru, a nie unikaniem opodatkowania w Polsce.

   Jeśli zaś chodzi o KAS. Ta instytucja może interpretować „prawo” według własnego uznania. Nie liczy się tu treść samego przepisu tylko interpretacja. To jest Polska 🙂 Nie dotyczy to tylko kryptowalut, ale wszystkich przedsiębiorców prowadzących firmę w formie zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej jak i dużej spółki akcyjnej. Nikt nie może czuć się bezpiecznie…

   Od dawna nie mieszkam w Polsce. Pamiętam jednak doskonale tutejsze realia. Każdy kto prowadzi w PL firmę jest prawdziwym komandosem.

  • Szanowny Panie Macieju,

   Bardzo dziękuje za komentarz. Cenie sobie klientów, którzy mają merytoryczną wiedzę i stawiają dużo pytań, ponieważ motywuje mnie to do ciągłego zdobywania wiedzy i podsuwania klientom najlepszych rozwiązań prawnych.

   Otóż z rezydencją osób prawnych sytuacja wygląda następująco.

   § 6. Resident (2)
   A legal person, excluding a trust fund, is a resident if it is established pursuant to Estonian law

   Zatem spółka estońska staje się rezydentem podatkowym Estonii w momencie jej inkorporacji (rejestracji). Tyle.

   Jeśli RP uznałaby estońską OU za swojego rezydenta , a w Polsce mogłoby to się stać na podstawie:

   O rezydencji podatkowej osoby prawnej traktuje art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który brzmi następująco:

   „Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.”

   I co się teraz dzieje? Estonia uważa OU za swojego rezydenta i Polska też – zatem w przypadku podwójnej rezydencji podatkowej – należy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

   „Artykuł 4 Miejsce zamieszkania lub siedziba”

   „3. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, z którego prawa wywodzi się jej status.”

   Zatem w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania nie ma mowy o faktycznym zarządzie spółki – oczywiście w większości innych umów , m.in z Wielką Brytanią – istnieje zapis o faktycznym zarządzie – ale nie w umowie z Estonią.

   Jednakże cel mojego artykułu był inny – nie podatkowy . Estonia uregulowała rynek kryptowalutowy i w ten sposób przyciąga przedsiębiorców, którzy w Polsce nie mają bezpiecznej przystani , ponieważ ich konta bankowe są z dnia na dzień blokowane przez KNF czy też wydawane są sprzeczne interpretacje np. jak dobrze pamiętamy – sytuację dot. zapłaty PCC od każdorazowego zakupu bitcoina – powstały już w internecie setki memów obrazujących stos deklaracji PCC 🙂

 2. Myślę właśnie o założeniu kantoru kryptowalutowego i zastanawiam się czy zaczynać ten interes w Polsce pod KNF – jako mała instytucja płatnicza – niby nie trzeba starać się o zezwolenie tylko to jest taka jakby piaskownica regulacyjna – sandbox – czy isc w kierunku Estonii czy Malty. Malta vs Estonia – na Malcie mozna miec zarząd powierniczy,ale administracja kosztuje wiele – trzeba jeździć na posiedzenia zarządu – uzyskiwac licencje i słono za to płacić. Estonia jest najtańszą opcją, dodatkowym atutem jest posiadanie karty rezydencyjnej, która jakoby stanowi dowód osobisty – Apropos w Polse tez wprowadzają dowody osobiste. Zastanawiam sie tylko jak podejsc do tematu ksiegowosic. Wszystkie firmy, które wysyłały do mnie wycenę – wyceniają sztampowo usługi kisęgowe – tzn. od 1 do 10 dokumentów ksiegowch – 50 EUR, od 11 do 20 , a przecież sami wiecie,ze branża krypto to miliony transakcji – i jak to zaksiegowac, w jakim programie i jak sporządzić sprawozdanie, na BTC i altcoiny trzeba robic wycene aktywów, pasywów itp. chyba,ze to kantor – to juz inaczej, bo kantor jest brokerem. Ale jesli chodzi o czas uzyskania licencji to tylko 30 dni – szybciutko.

  Odpowiedz
 3. Słuszna uwaga. Nie każe biuro księgowe jest przygotowane na obsługę klienta krypto. W Estonii jest ta przewaga, że prawo podatkowe jest proste i przejrzyste. W większości przypadków stosuje się metodę kasową w księgowości. Nie ma również rozróżnienia pomiędzy income tax a Capital Gains Tax – tzn. w Polsce np. osobno rozlicza się podatek od zysków z kryptowalut albo zysków Forex , giełda – a osobno dochód z pracy. Tutaj wszystko wlicza się do jednego. Z definicji obrót kryptowalutami jest wyłączony z VAT chyba – chyba,ze tylko płacimy krypto za produkty i usług- wtedy VAT będzie naliczany. Odroczenie podatku dochodowego to chyba największa zachęta dla inwestorów. Wyobraźcie sobie III filar funduszu emerytalnego, który pewnie macie. Kupujecie akcje, sprzedajecie i nie płacicie podatku – chyba,ze przy wypłacie – podatek BELKI – tutaj Estonia umożliwiła Wam podobną funkcjonalność tyle, że dla biznesu. Odnosnie ksiegowosci krypto – warto zaprzęgnąć do pracy boty wyprodukowane w UiPath, Automation Everywhere czy też BluePrism, WIN automation. RPA – modelowanie procesów – jest warte świeczki na ten moment!

  Odpowiedz
 4. A ja słyszałem, że trzeba od 17 kwietnia 2019 przyjechać do Financial Intelligence Unit celem odbycia rozmowy przsłuchania dot. AML – czy to prawda?

  Odpowiedz
 5. Najnowsze informacje są dostępne na stronie anglojęzycznej:
  https://eesticonsulting.ee/cryptocurrency-license/

  Od 17.04.2019 Financial Intelligence Unit ( FIU – regulator – oddział Policji – Politsei) ma prawo wezwać aplikanta na rozmowę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu celem sprawdzenia wiedzy i doświadczenia compliance officera.

  Naturalnie służymy pomocą w przygotowaniu do takiej rozmowy. Nasze usługi zaprojektowane są w ten sposób, że:
  1- Zakładamy estońską spółkę i aplikujemy o licencję.
  2- Klient odbywa 2-3 godzinne szkolenie za pomocą telekonferencji z osobą ,
  która piastuje wysokie stanowisko w dziale AML & Compliance w bankach
  ( Osoba ta ma doświadczenia w fintechach oraz podmiotach opartych na E-Money License)
  3- Klient jedzie do Estonii – odbiera go osoba z naszej firmy i jedzie z nim na rozmowę.

  Proponujemy tłumacza na miejscu – angielsko-estoński, gdyż rozmowa odbywa się w j.estońskim.

  Odpowiedz
 6. Podobno w przyszłym roku oplata za licencje kryptowalutowa ma być 3300 EUR a obecnie jest 345 EU – wtedy nie będzie to opłacalne – chociaż na Malcie jest bardzo drogo VFA3 kosztuje z 50 000 $ – trzeba liczyć się z kosztami miesięcznymi. Ciekawe kiedy w POLSCE będą uregulowane kryptowaluty.

  Odpowiedz
 7. Wszyscy się już z Malty powynosili – masakryczne opłaty miesięczne za VFA3 – chcą mieć wgląd do wszystkiego co się da. Czy są jeszcze jakieś alternatywy kryptowalutowe poza Estonią – czy Polska planuje uregulowanie bitcoina?

  Odpowiedz
 8. Pierwsze czytanie ustawy w Parlamencie – jeszcze 2 czytania – wpis do Rigateja i po ptokach – licencja będzie kosztować 3300 EUR.

  Odpowiedz
 9. Wszystko pięknie i ładnie. Tez zainwestowałem w kryptowaluty czyli bitkons. Zapożyczyłem się w bankach i od dwóch miesięcy brokerzy mnie zwodzą i nie mogę otrzymać swoich pieniędzy,a nie wspomnę o tych co zarobiłem. By otrzymać wypłat proszą o następną wpłatę euro.

  Odpowiedz
  • Nie zainwestowałeś w żadne kryptowaluty tylko dałeś się oszukać. Pani z ruskim akcentem dzwoni i namawia do wpłat obiecując inwestycję w bitcoina i niebotyczne zyski. Żadna renomowana giełda nie wydzwania do klientów i ich nie nagabuje. Gdybyś sprawdził w internecie, że to oszustwo nie miałbyś teraz kłopotów. Niestety za pazerność i bezmyślność trzeba płacić. Z resztą, kto się zapożycza w banku na inwestycję o której nie ma zielonego pojęcia ? 🙂

Dodaj komentarz